In de finale voor het BO2 event

Stem op Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen als winnende finalist


Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen zit in de finale kiesronde van het BO2 event van Junior Kamer Zeeuws-Vlaanderen, een Zeeuws event met 500+ gasten. Met uw stem kunnen we winnaar worden!

We zijn aangemerkt als organisatie die hart heeft voor de streek én dit uitdraagt met het duurzame Warmte en CO2 concept. Een goede reden om Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen vol in de nazomer zon te zetten. Helpt u mee?

Inzet van restwarmte en rest CO2 in Nederland is nog steeds zeldzaam

Met Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen realiseren we de inzet al 6 jaar succesvol, dus niet alleen mooie plannen maar ook echt operationeel! Onze tuinders hebben samen 93 ha aan kassen staan, allemaal voorzien van duurzame restwarmte en rest CO2 afkomstig van Yara Sluiskil. Zo dragen wij bij aan een beter milieu én meer werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaanderen.

BO2 event Zeeuws Vlaanderen

Het BO2 event heeft ons gevraagd mee te dingen voor de 1e plaats van de categorie 'Industrie". Hiervoor hebben veel stemmen verzameld.

Met elke extra stem staan we nóg sterker in de zon en kunnen we ons duurzame tuinbouw concept in Terneuzen verder uitbouwen met meer hectares glas. Zo maken we het klimaat in Nederland weer een stukje beter.

Het event was ook dit jaar weer goed bezocht

Veel mensen hebben met hun stem de duurzame Warmte en CO2 in Zeeuws-Vlaanderen ook een steun in de rug gegeven, we zijn in de top3 geëindigd.

Hartelijk dank!

Jenny Crone, Commercieel Manager 


ps: Vragen of opmerkingen? 
Bel mij op (+31) 06 51 78 70 34 of stuur een email.