Ontwikkeling Smidsschorrepolder in woord en beeld

Voortvarende bouw 90.000 m2 kassen van Adrichem

In hoog tempo verschijnen er kassen in de polder. Op donderdag 29 Augustus 2013 werd de ceremoniële "eerste paal" de grond in gedrukt. Sindsdien is er continu doorgewerkt om de kassen in januari in gebruik te nemen.

Een fotoverslag over Kwekerij van Adrichem neemt je mee met de bouw in de Smidsschorrepolder, waar een nieuwe kassen complex verreist op Zeeuws-Vlaamse grond.

eerste_paal_200px.jpg#asset:53

De vrachtwagen met palen wordt gelost.

In het nieuwsbericht van Augustus kun je zien hoe de eerste paal geslagen werd tijdens het feestelijke welkom voor de kweker.

Aanleg van fundering, basins en waterafvoer

geul_300px.jpg#asset:54

Voor de betonnen randfundering wordt 1.500 meter voet 1.400 betonpaaltjes in 2 weken gezet. Dijken met een hoogte van 3,5 meter en een bakdiepte van 1 meter zorgen ervoor dat over enkele weken ruim 40.000 m3 water opgevangen kan worden. Er wordt een geul van ongeveer 1 meter diep gegraven langs de fundering waar de verzamelleiding van het regenwater (hemelwater) in komt te liggen. Naast deze leiding komt er ook een leiding voor het afvoeren van het condenswater van de binnenkant van de kas. Om al het hemelwater naar het bassin te kunnen voeren van 9 hectare, zullen er uiteindelijk 4 leidingen van 50 cm doorsnee (!) nodig moeten zijn. De verzamelleiding van het condenswater zal naar voren, naar de toekomstige substraat ruimte gegraven worden.

warmteleiding_550px.jpg#asset:55
Leidingen om 40.000 m3 hemelwater van 9 hectare kas af te voeren

Warmteleidingen

Bijna 2 meter diep onder de grond komen er 4 dikke warmteleidingen te liggen die de kassen van warmte moeten voorzien. Deze warmtebron komt voort uit restwarmte van de kunstmestfabriek Yara, een partner in het Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen concept die tuinders ook van CO2 voorziet.

verwarming-aanvoer_550px.jpg#asset:56

Verbinding warmteleiding met de aanvoer van WarmCO2

leidingen-buffertank_550px.jpg#asset:57

Leidingen buffertank en aansluiting met het warmtenetwerk

Drie dikke leidingen van (1 x 40 en 2 x 50 cm doorsnee) worden gebruikt om de warmte uit de tank te koppelen aan de kas en de warmte van WarmCO2

Opbouw van de kassen en het plaatsen van glas

Containers vol glas worden aangevoerd om het totale oppervlakte te bedekken. Voor het beglazen is begonnen met 2 platformen en iedere dag komt er een platform bij tot ze op met 5 platforms bezig zijn. Een zesde platform zal gebruikt worden de schade door de storm te repareren.

90-procent-gereed_550px.jpg#asset:58

Na 3 weken staat 90% van de kas overeind en kan beglazing starten

Per platform kan er per dag zo'n 2.000 vierkante meter kas worden beglaasd, dus daar kan er veel snelheid mee worden gemaakt!

Warmteruimte voor de warmtewisselaar in aanbouw

De warmteruimte wordt klaar gemaakt zijn voor de betonstort. Na het modder scheppen en puin storten voor een goede fundering is de bekisting geplaatst.

warmteruimte_550px.jpg#asset:59

Warmte ruimte met op de achtergrond een platform met werkers die het glas monteren

Ondertussen is ook het sandwichdek klaar en word de kopgevel van de warmte ruimte geplaatst, zodat het beton gewoon kan drogen.

warmteruimte_02_550.jpg#asset:60

Na de betonstort...

Bij de warmte tank is de het dak opgelicht. Nadat de constructie gelicht is, wordt het dak dicht gemaakt. Nadat het beton droog is levert de vrachtwagen de warmte wisselaar af en kan begonnen worden met het plaatsen.

Warmte-installatie.jpg#asset:61

Buisconstructie voor de warmtewisselaar wordt binnengereden

De warmte wisselaar zorgt ervoor dat de restwarmte van WarmCO2 direct in de kassen doorgevoerd kan worden. Naast de warmtewisselaar heeft van Adrichem ook een ketel voor noodgevallen: voor als de restwarmte toevoer vanuit Yara ergens verstoord wordt.

In de praktijk blijkt deze extra ketel niet gebruikt te worden: bij een collega tuinder in het Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen gebied gaat hij maar één keer per jaar aan, tijdens de jaarlijkse controle.

De warmte buffertank bereikt zijn hoogste punt

warmtetank.jpg#asset:62

De warmte buffertank, waar het warm water opgeslagen wordt, bereikt de hoogte van 16 meter cilindrisch, inclusief het dak. Het zijn 7 stalen ringen die gestapeld op elkaar worden gelast worden. De gehele constructie wordt gevuld met water uit een bassin van een buurman tuinder.warmtetank-vullen.jpg#asset:63

Acht volle dagen water oppompen uit een bassin van de buren

Na 8 dagen pompen is de warmte buffertank (achterin de foto) vol. Hiermee wordt het warmte systeem in de warmte-technische ruimte gevuld.

Warmte in de kas

verwarmingsbuizen.jpg#asset:64

Lassers aan het werk

In de kas loopt 150 meter aan buis voor de verwarming. Deze buizen worden door lassers aan elkaar gelast. Dat gebeurt in twee etappes: aanleggen van pijpen in de krammen en de pijpen aan elkaar lassen.

verwarmingsbuizen2.jpg#asset:65

De lange pijp wordt in zijn geheel verplaatst

Na het lassen worden de 115 meter lange verwarmingspijpen (links) geplaatst. De buizen worden stuk voor stuk door 25 mannen uit de krammen gehaald en vlak boven de grond op de steunen neergelegd. De eerste verwarmingsbuis rechtsonderaan ligt er al. Via een dashboard is de warmtelevering te zien: de kas is nu aangesloten op het warmtesysteem van WarmCO2.

Laatste fase: de planten

verwarmingsbuizen3c.jpg#asset:121

De teeltgoten zijn gelegd en de verwarmingsbuizen worden wit geverfd. Deze buizen worden met behulp van elektrolyse gespoten. Doordat er met deze techniek weinig verf geknoeid wordt blijft de grond schoon.

glaswol.jpg#asset:120

Als het steenwol geplaatst is, kunnen de plantjes in de grond

De steenwolmatten zijn gearriveerd en staan klaar om gelegd te worden. Oudere steenwolmatten bevatten veel wortelresten. Dat is organische stof die na omzetting door bacteriën door de nieuwe planten kunnen worden benut.

eindresutaat.jpg#asset:66

Na de eerste heipaal in augustus 2013 is het in januari 2014 zover om het project af te ronden

In de laatste fase worden alle losse eindjes afgrond. Op 17 januari 2014 staan de nieuwe tomaten plantjes van de zon te genieten. Binnen een week bloeien de eerste plantjes en doen de hommels hun belangrijke werk: bestuiven van de bloemen.


Een deel van de tekst en beeld zijn zijn afkomstig van een tijdelijke website van van Adrichem 

14-03-2014 Jenny Crone, Commercieel Manager