Minister Henk Kamp van Economische Zaken bij Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen

Kamp ziet besparing én groei door inzet restwarmte en rest CO2 glastuinbouw

kamp.jpg#asset:47:url


Maart 2016 - In het kassengebied bij Terneuzen kreeg Minister Kamp tijdens de rondleiding een update over innovatie, stabiele levering van restwarmte en rest CO2 en werkgelegenheid in het duurzame kassengebied.

Sinds 2011 levert WarmCO2 restwarmte en rest CO2 aan de kassen. Via leidingen in de grond wordt warm water en CO2 van de kunstmestfabriek Yara naar de tuinders getransporteerd.

Techniek nauwelijks zichtbaar

De kassen zien er van binnen 'normaal uit' maar je komt er is slimme techniek tegen zoals de warmtewisselaar. Daarmee wordt het warme water, dat vanaf kunstmest fabriek Yara door een pijpleiding met een constante temperatuur van 89ºC naar de kassen stroomt, omgevormd tot 'gewone' verwarming in de kas. Het is te zien waar de pijpleiding van buiten de kas binnenkomt. Het transport door de kilometers buizen speelt zich 24/7 ondergronds af. Ook bij Yara staan diverse technische installaties zoals een warmtewisselaaar, diverse pompen en speciale koppelingen.

Besparing én groei werkgelegenheid

In het gebied van Glastuinbouw zeeuws-Vlaanderen groeit het aantal bebouwde m2 glas door. Ondernemers van de bestaande kassen merken zelf dat WarmCO2, de leverancier die zorgt dat de tuinders hun energie ontvangen, een constante hoogwaardige kwaliteit levert.

Jaarlijks wordt 55 miljoen kuub aardgas uitgespaard, wat 135.000 ton CO2-reductie oplevert. Het is hiermee het meest duurzame tuinbouwgebied in Noordwest- Europa.

Naast besparing van energie levert Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen ook banen op. Zeker met het oog op verdere uitbreiding door enkele tuinders neemt de bedrijvigheid in het kassegebied verder toe.

  

08-04-2016 Jenny Crone, Commercieel Manager